مثلا من تو یه دریا زیر پامون شن بالا سر ابرا
صدا باد بیاد موجم همراش تو باشیو‌ خودم دو تایی تنها
مثلا بارون بگیره رو موهات آروم بشینه
مثلا دستام و محکم بگیری‌ تو گوشم بگی بم
قدر تموم زمین و آسمون تورو دوست دارم
اصلا کم نشو ازم عوض نشو فقط آخه دوست دارم
جا به جا بشه جای آسمون و زمین دوست دارم
از من مطمئن باش یه تنه تا ته دنیا دوست دارم

یه نفر با این که باهاته شب و روز تو فکر چشماته
همه ترسش اینه نباشی بشه تنها با خاطراتت
یه نفر مثل تو برای من حسابش‌ جداست از یه عالم
من اصلا تو دنیا به هیچکی تا این حد علاقه ندارم
قدر تموم زمین و آسمون تورو دوست دارم
اصلا کم نشو ازم عوض نشو فقط آخه دوست دارم
جا به جا بشه جای آسمون و زمین دوست دارم
از من مطمئن باش یه تنه تا ته دنیا دوست دارم