دوردونه قلب منی، بزار همه عالم بدونن
بزار فکر کنن که ردی ام واست دیوونم
آره دیوونم دیوونم دنیامی بزار بدونن اونی که میخوامی
دنبال تو میگردم؛ آی عشقِ لجباز
نمیخام این عاشقی بشه دردسر ساز
دنبال تو میگردم؛ آی یکی یدونه
خودم عاشقِ توام خدا خودش میدونه


بارون زد دلمو آروم کرد؛ هرجا رفتی بی من زود بدو برگرد
تو نابی؛ خودِ مهتابی یه کاری نکن کارم بکشه به سردرد
دنبال تو میگردم؛ آی عشقِ لجباز
نمیخام این عاشقی بشه دردسر ساز
دنبال تو میگردم؛ آی یکی یدونه
خودم عاشقِ توام خدا خودش میدونه