من دیگه بعد تو؛ نموند عشقی تو سینم
حیف که زبون بسته دلم، هیچی نمیگم
کار دادی دستم با چشات؛ آخه تو بی رحم


هرجا برم اون دوتا چشمات زندگیمن
هرچی کم داری؛ روی چشمم