عشق من
من توی هر کوچه به یاد تو خوندم
مگه میشه بی تو باشم، نمی تونم
فکرت نباشم
اگه ترکم کنی من بی تو تنهام
عشق من
من بی بهونه باز عاشقونه خوندم
میدونم من بی تو تلخه روزگارم
دار و ندارم
اگه ترکم کنی من بی تو تنهام