لینک های دانلود به دستور کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حذف شد .


 

وقتی میگیره دلت عکس منو نگا
برو دور شو از سر و صدا
همون روسری سبز رو بذار که واست خریدم خریدم
وقتی تنهایی خوب موزیک منو بذار برو
فکر کن به همون یه بار که من بغل تو خوابیدم عزیزم