شاید فقط خدا بدونه؛ که الان چمه
چند روزه که اشک تو چشام، مداومه
گریه میکنم واسه دلم؛ گریه لازمه


وقتشه که حرف آخرو بگم بهت
آرزوم اینه که؛ خوش باشه با اون دلت
قول میدم که هیچوقت نشم مزاحمت