تو که رفتی صدام رفت؛ نفسم رفت هوام رفت!
همه آرزوهام رفت خنده از لبام رفت
از دست رفت؛ همونی که ازش دل کندی
از دست رفت؛ دلی که زیر پات له کردی
رفتی و بعد تو چشمام؛ همش بارون شد
رفتی و این دلِ دیوونه چقد داغون شد
از دست رفت همون عشقی که باهم ساختیم
از دست رفت ببین ما هر دوتامون باختیم
همه آرزوهامون؛ دارن از دست میرن
تک تکِ خاطره هات، سراغتو میگیرن
تو که رفتی صدام رفت نفسم رفت هوام رفت

همه آرزوهام رفت خنده از لبام رفت
بارونه دیگه بعد تو چشای من بارونه
فقط همدم شب های من کاشکی
بارون نزنه وقتی کنارم نیستی
نکنه دیگه عزیزم، بیقرارم نیستی
بارونه چقدر حال دلم داغونه؛ بارونه چیکار کردی با این دیوونه
وقتی بارون میزنه خیلی خرابم میکنه
دیگه این شهر داره بی تو جوابم میکنه
تو که رفتی صدام رفت؛ نفسم رفت هوام رفت
همه آرزوهام رفت خنده از لبام رفت