منی یولدان ادن گوز
اوزگسینه باخمادی
گوزلری منی گوردو
آیری یانا آخمادی
من هرنقدر اینجیدیم
بوسئوگینی آتمادی
سئودی منی اورکدن
باشقاسیناساتمادی
من هر نفس سئوجم
اورگیمی ورجم
اونابونو دیجم
قوربانی اولام
قوزو قربان کسرم
اولماسامن اولرم
جانیمی دا وررم
قربانی اولام
بوداغدان اشماغ اولماز
نارنجی باشماغ اولماز
بیرگورو سوزدن اوتور
یاردان ساواشماغ اولماز
شیرین سوزومده سن سن
نازیم دوزومدا سن سن
سن منیم ایستملی
منیم گوزومده سن سن
من هرنقدر اینجید
بوسئوگینی آتمادی
سئودین منی اورکد
باشقاسیناساتمادی
من هر نفس سئو
اورگیمی ورج
اونا بونو دیج
قربانی اولا
قوزو قربان کسر
اولماسامن اولر
جانیمی دا ورر
قربانی اولا
بو داغدان آشماغ اولم
نارنجی باشماغ اولما
بیر گورو سوزدن اوتو
یاردان ساواشماغ اولمازرزاز