آهنگ امیر وکیل نسل و امین وکیل نسل سئومه

ناسیل آنلاتاییم پیشمانلیغیمی
سنسیز نه حالدییم سورما سورما
سانا باکانلارا دوشمانلیغیمی
جاهیللییمه ده یورما یورما

سن گیدلی هر شی رنگیندن اولدو
گونلومون گوللری ساراردی سولدو
حایاتیمین گولن یوزو کایبولدو
بیر چیفت دیلییم وار کیرما کیرما

بیر چیفت دیلییم وار کیرما کیرما
توتما بنیم گیبی اونون الینی
اونو بنیم گیبی سومه سومه
بن کیمسیی سومدیم سنین گیبی

سن ده بنیم گیبی سومه سومه
سن ده بنیم گیبی سومه سومه
ناسیل سور ناسیل کیسکانیرمیشیم
ناسیل دا گیتمنه سسسیز کالمیشیم

سن گیتمیشسین آما بن آنلامیشیم
حالا سویورسان دورما دورما
حالا سویورسان دورما دورما
توتما بنیم گیبی اونون الینی

اونو بنیم گیبی سومه سومه
بن کیمسیی سومدیم سنین گیبی
سن ده بنیم گیبی سومه سومه
سن ده بنیم گیبی سومه سومه
سن ده بنیم گیبی سومه سومه