باید بشینم موتو ببافم؛ وقتی کلافم از این شهر
حتی یه ساعت ندارم عادت؛ اگه تو باشی با من قه
حرفات آرومه من؛ بیا بشین رو بوم من
اگه دلت پره بگو؛ ولی فقط نبند چشاتو
تو این غروب سرد، سرتو بزار رو شونه ی من


بغض ابرا دیگه سر ریزه
من دارم هواتو، آخه ببین هوارو
مگه میشه که خورشید روشو از ماه بگیره
مگه میشه تو باشی و دلم آروم نگیره
رگ و ریشه بزن توی دلم؛ که نور پاکت همه دنیامو بگیره