به تهران میدم شوک
‎هی‌، جدیم و رک
‎شما شدین برام جوک
‎همه جو روی کوک
هی ‎میزنی‌ یه پک
‎تو توو ترافیکِ قفل
‎میشه چشا سریع سرخ
‎صدام بد میده شوک
‎زدم هر چی‌ که شد
‎نشو درگیرِ شو
‎صدام بد میده شوک

‎میکروفنم میده بوی خون
‎زدم سریع کشتم من هرکی‌ اومد روبروم
Ye Ye
‎میام توو من با مودِ خوب
‎در ورم دوربینا هر دفعه زومه روم
Ye Ye
‎الماسه کارم حاجی کوه نور
‎تو هم ارزشت پایین بد مثل پول خُرد
Ye Ye
‎نمیذارم برات روز خوب
‎بیاد اینج واسادم من شدم خود غول
Ye Ye
‎سوپراستار منم پولا تو, حسابمن
‎گفتم غول کار منم، پلنا رو روالمن
‎حاجی سگ هار منم، ‎تکِ کار منم
‎* بگی‌ باز میشی‌ لت و پار تر هم
‎همه بم میگن سلطان استیج‌ ام
‎هیترا باز پُر شدن پیجم
‎شب جمعس و باز یجا دنج‌ ام
‎فردا صبحشم فقط دنبال بنجم

به تهران میدم شوک
‎هی‌، جدیم و رک
‎شما شدین برام جوک
‎همه جو روی کوک
هی ‎میزنی‌ یه پک
‎تو توو ترافیکِ قفل
‎میشه چشا سریع سرخ
‎صدام بد میده شوک
‎زدم هر چی‌ که شد
‎نشو درگیرِ شو
‎صدام بد میده شوک

‎بزی لی یکِ شهر، ‎یه چی بهم بده سم
‎بگیره رله شم‌، ‎فاز راری
‎پولا Safe، داداشم
توو دانسه، کارا جمع
رو آسِ، بالا جک رو روالیم
‎چشات دراد پیشه منه ‎دافِ لین
با یه جین، ‎بِزی میاد با یه تیم فاز کینگ
‎پیش توام‎دافِ نی‌ و پای فیلمی
‎پایه تیندری میری برا وازلین
‎عمو نگیر فاز کَل
‎فاز رینگ با یه شهر
‎ما یه تیم ‎شدیم تا به * بدیم
‎حسودی نکن به کار و کاسبیم
‎خیلی‌ کار داره هنو بخواد تو رو راه بدیم ما

به تهران میدم شوک
‎هی‌، جدیم و رک
‎شما شدین برام جوک
‎همه جو روی کوک
هی ‎میزنی‌ یه پک
‎تو توو ترافیکِ قفل
‎میشه چشا سریع سرخ
‎صدام بد میده شوک
‎زدم هر چی‌ که شد
‎نشو درگیرِ شو
‎صدام بد میده شوک

شل کن یه کم