دانلود آهنگ تس به نام شکاف

تس شکاف

دانلود آهنگ جدید تس به نام شکاف

Tes – Shekaaf

تس شکاف

گل دستِ آدمو قطع میکنه و
درختا بارِ الوار میزنن
توو بازارِ فاحشگی طبیعت
دارن میوه های قوی ترو حراج میزنن
قطره ها دارن بادو میخرن
قتل چمنا رو فریاد میزنن
غنچه ها هنوز نازو میکنن
دارن حُرمِ خاکو اَ یاد میبرن
کجا میری آدم؟
تبِ شما رو با خون میبُریدن
همیشه دارید جون میکَنید سخت
ولی داری توو رکود میکَنی
چشما رو باز نمیکنید کوری همه گیره
بیانا مستقیم اما گردن لبِ تیغه
به دست و پامون زنجیره
وارونگی حتمیه
زمینِ مزرعه پُر محصول سمیه
دیگه ، سَر توو گریبون
صورتِ پریشونتون ، سرد و کریه بود
گرمه ولی خونِتون ، سخت بکَنید کوه باید
سخت بکَنید کوه
میوه ی گَس حقیقت و جوهر وجودتون تناقض
بود بازار ویرونی احضارِ روحِ طبیعت
اَ قسم اولِ پیدایش سازگاری ندیدن
اینا همه نشونه ی ترکِ بهشته بَرینه
طبیعت دلیلِ حقه عدیده هاتون ضعیفه
معانی تفسیرِ غلطه شبکه ها جنینه
اَ رحمِ زمینِ حامله میکِشن نتیجه
زنده به گور میشه زمین واسه کوده
واسه به حق ندیده آینده رو میگم فرضیه مریضه


زندونِ مرده هاییه که راه میرن مُرده های قوی تر
زنده ها رو به کار میگیرن
یه عده محبوس قانون مینویسن و
یه عده بدَوی کامِ نکاح میگیرن
یه عده هنوز مثِ منن تووی خرابه گُم
پاورق شعر و دامنِ یار میبینن
اینا هدفشون سرنگونیِ بشرِ سلطست
میخوابن و خوابِ اعدام میبینن
زندونِ مرده هاییه که راه میرن مُرده های قوی تر
زنده ها رو به کار میگیرن
یه عده محبوس قانون مینویسن و
یه عده بدَوی کامِ نکاح میگیرن
یه عده هنوز مثِ منن تووی خرابه گُم
پاورق شعر و دامنِ یار میبینن
اینا هدفشون سرنگونیِ بشرِ سلطست
میخوابن و خوابِ اعدام میبینن

برچسب ها

سایر آهنگهای تس

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها