چقدر با تو میچسبه کنار دریا
یه موج از اون موهات نداره دریا
آدم به این زیبایی ندیده دنیا
خودم قد دوتامون هواتو دارم
جنگ بشه توو دنیامون هواتو دارم
غم بشینه توو قلب هامون هواتو دارم

تو چه باشی چه نباشی واسه تو میمیرم
من نمیتونم ازت چیزی به دل بگیرم
من که از پیش تو هیچ جای دیگه نمیرم
حال این روزهای ما رو که نداره هیچ کس
اگه همه مثل تو بودن که دلی نمیشکست
مگه از ما دوتا خوشبخت تر آخه کسی هست

نفسم بنده به نفست ای وای اون چشات
آخه چی تو ازم میخوای واسه تو یه دیوونه شدم
مگه تو دیوونه نمیخوای مثل تو آخه کی توو دلم میره
میبینی این دلم پای تو گیره دل من واسه تو میمیره
داره هی بهونه ات رو میگیره

تو چه باشی چه نباشی واسه تو میمیرم
من نمیتونم ازت چیزی به دل بگیرم
من که از پیش تو هیچ جای دیگه نمیرم
حال این روزهای ما رو که نداره هیچ کس
اگه همه مثل تو بودن که دلی نمیشکست
مگه از ما دوتا خوشبخت تر آخه کسی هست