دل میبره از من با اون چشمای وحشی
جوری تا میکنه از کنارش راحت نمیتونی رد شی
کلی حوصله داره ، منم میدونم قراره
بیاد بمونه پیش خودم ، دیگه این دلُ به دست بیاره

جانم ای جان ، ای جان ای جان
جانم ای جان ، ای جان ای جان
جانم ای جان ، ای جان ای جان
جانم ای جان ، ای جان ای جان

چشمای سیاهش همیشه واسه من خاطره سازه
آخه کم پیش میاد یه نفر با من بتونه بسازه
آرامش قلبمه ، ازش هر چی بگم کمه
هر چی که بخواد مال خودشه ، اصلا عیب نداره عشقمه

جانم ای جان ، ای جان ای جان
جانم ای جان ، ای جان ای جان
جانم ای جان ، ای جان ای جان
جانم ای جان ، ای جان ای جان