ناری ناری ناری! ناری ناری ناری
تو مگه اناری داری
با ما نامهربونی! با ما دل میسوزونی
تو که با خنده هات؛ دلو میتپونی
ناری ناری ناری! ناری ناری ناری
ناری یار خوشگل؛ نازی یار خوشگل
با ما نامهربونی، با ما دل میسوزونی
تو که با خنده هات دلو میتپونی
ناری ناری ناری! ناری ناری ناری
تو که تک گل تو گلدونای بهاری ناری ناری
تو که فرشته ای و ماه آسمونی ناری ناری
تو که قشنگتر از رنگین کمونی ناری ناری
توکه مثل ستاره های بی نشونی ناری ناری
ناری یار خوشگل نازی یار خوشگل
با ما نامهربونی، با ما دل میسوزونی
تو که با خنده هات، دلو میتپونی
ناری ناری ناری! ناری ناری ناری
ناری ناری ناری، یه گوله اناری ناری
با ما نامهربونی، ما رو کُشتی عیونی
ببین با خنده هات دلو میتپونی
ناری ناری ناری! ناری ناری ناری