شکسته دلت مثلِ قاب عکسمون
گفتی اونور دنیام بودی پای من بمون
هر وقت خواستی برگردی حاضرم ولی
تو که آهنگای غمگینت هم واسه من زدی
همش جلو چشم یادگاری تو
همیشه حس میشه اینجا جای خالیت و
بغلم میخوابه یکی دیگه ولی
همش فکر اینم قراره با کی بخوابی تو
میدونم شاید من مقصرم
شاید نباید خیلی چیزا رو بلند میگفتم
خیلی جاها نباید تو رو با خودم میبُردم
ولی الان دیگه بهت فکر نمیکنم نی فرصت
همیشه تلخه آخرین صفحه
ولی حس ناراحتی نداریم این دفعه
گفتم غصه نخور بدون منم میگذره
اگه سخته واسه تو واسه من بیشتره
گفتی این حرفا باشه واسه بعد
حتی بگی که عاشقم میخوام جدا شه راهِ من
خیابونو رفتیم پا به پای هم
خراب و با یه حال بد میون سایه های شب

دیوونه همه چی خوبه یا نه
من که پُر غمه روزگارم
چون خاطرات تو موندگارن
یادش بخیر
نمیشه دیگه به زور بخوامت
همین بسه برام خوبه حالت
داری میری لبام مونده ساکت
یادت بخیر
هرچی خواستم که عاشق بشه
جای دیگه بود دائم دلش
منو یادش نموند و، یادش بخیر
هرچی خواستم که عاشق بشه
جای دیگه بود دائم دلش
منو یادش نموند و، یادش بخیر
یادش بخیر، یادش بخیر
یادش بخیر، یادش بخیر
یادش بخیر، یادش بخیر

نگو دیگه بهت فکر نمیکنم
واسه تو میمُردم زنده میشدم
میرم و میزنم قید تویی که
همیشه میگفتی دل نمیبُرم
مثل روانیا داد میام هر جا باشه راهت
موهات دسته باده، رویای یه خوابه
طفلکی دل ساده که گیرِ تو افتاده
به تو معتاده

دیوونه همه چی خوبه یا نه
من که پُر غمه روزگارم
چون خاطرات تو موندگارن
یادش بخیر
نمیشه دیگه به زور بخوامت
همین بسه برام خوبه حالت
داری میری لبام مونده ساکت
یادت بخیر
هرچی خواستم که عاشق بشه
جای دیگه بود دائم دلش
منو یادش نموند و، یادش بخیر
هرچی خواستم که عاشق بشه
جای دیگه بود دائم دلش
منو یادش نموند و، یادش بخیر
یادش بخیر، یادش بخیر
یادش بخیر، یادش بخیر
یادش بخیر، یادش بخیر
یادش