تویی شیش دنگ قلبم بایدم باشی
تو یه احساس نابی مثل نقاشی
تو دل مرواریدت پر احساسه
خود عشق حتی عشق و باتو میشناسه
برگ برندس اون چشات
میدونی نقطه ضعفمو
تویی که از دلم نمیری
آب رو آتیشه برام
وقتی که خیلی دلخورم
من و تو آغوشت بگیری
یه جوری جذابی که همه حیرونن
بدتم خوبه عشقم همه میدونن
روی چشمام میذارم همه حرفاتو
توی دنیای دیگم عزیزم باتو
برگ برندس اون چشات
میدونی نقطه ضعفمو
تویی که از دلم نمیری
آب رو آتیشه برام
وقتی که خیلی دلخورم
من و تو آغوشت بگیری