منم اون دیوونه که دلم مجنونه
منم اون دیوونه که دلم مجنونه من قشنگ ترین لحظه هام کنار تو بوده
تو ته دلگرمی منو خوب میفهمی با وجودت دیگه هست این دل من آسوده
چشات جاذبه داره نگاه تو قراره باهام بمونه تا همیشه موندگاره