یادش بخیر عشق تو بودم اون قدیما
قول داده بودیم به غریبه دل ندیما
رفتی و قلب سادمو بیچاره کردی
بی معرفت روت میشه پیشم برنگردی
بارون زده ، حالم بده ، زجرم نده، برگرد دوباره
عکس دوتایی مون بدون تو آخه دیدن نداره
من دارم دق میکنم بسه جدایی
بی تو هق هق میکنم ، بگو کجایی
شک ندارم اگه برگردی دوباره
تو رو عاشق میکنم ، بگو کجایی
رفتی ولی بی تو هنوز ، فکر میکنم به خاطراتم
نیستی منه دیونه اما ، تو خیالم باز باهاتم
حرف و حدیث،چشمای خیس ،قلب مریض دستای سردم
عشقم کجا رفتی بگو ، تا من همونجا رو بگردم
من دارم دق میکنم ، بسه جدایی
بی تو هق هق میکنم ، بگو کجایی
شک ندارم اگه برگردی دوباره
تورو عاشق میکنم ، بگو کجایی