دنیام مثل یه ماهی روی آب بی نفس مونده
حالم مثل پرندست بی تو تنهاست تو قفس مونده
از عمر این دل من دلبر من یه نفس مونده...