مگه یادت میذاره؛ خواب به چشام بیاد یه دم
دلمو چجوری آماده کنم بهت بدم
اسمت از لبام بیفته عشقم داریم مگه؟ پای رفتن نیست اما با تو میشم هم قدم
آسمون ابریه اما دل من پیشت خوشه؛ وقتی میخندی لبات همه غمامو میکشه
تو که نیستی من یه لحظه ام نفس نمیکشم

زود بیا قربون چشمت! قدمت روی چشم
دلمو میگیری و هی میری و برمیگردی؛ مگه تو دل نداری قلب منو چیکارش کردی
چجوری هرچی میگم حرف منو باور نداری؟ نگو رفتی و یه عمر عشقو یهو خرابش کردی
دلمو میگیری و هی میری و برمیگردی؛ مگه تو دل نداری قلب منو چیکارش کردی
چجوری هرچی میگم حرف منو باور نداری؟ نگو رفتی و یه عمر عشقو یهو خرابش کردی
تو نمیدونی؛ حالیش نیست دل من روانیه
تورو میبینه براش مثل جنون آنیه
تو فقط لب تر کن شهرو چراغون میکنم، آسمون دلتو ستاره بارون میکنم

دلمو میگیری و هی میری و برمیگردی؛ مگه تو دل نداری قلب منو چیکارش کردی
چجوری هرچی میگم حرف منو باور نداری؟ نگو رفتی و یه عمر عشقو یهو خرابش کردی
دلمو میگیری و هی میری و برمیگردی؛ مگه تو دل نداری قلب منو چیکارش کردی
چجوری هرچی میگم حرف منو باور نداری؟ نگو رفتی و یه عمر عشقو یهو خرابش کردی