دانلود آهنگ پایا به نام الکترونیست

پایا الکترونیست

دانلود آهنگ جدید پایا به نام الکترونیست

Paya – Electronist

پایا الکترونیست

بین اینجا همه چی رو دراگ مراگ معنی میشه فقط
دهن ، تلخی میشه نچشیدی نفهم
پس هه نمیدونی چی میگم
هدف ، نمیدونی چی دیدم
کلیدم ، اگه بگم میری*ن
خب چه برسه مصرف
اَ دست رفت دوتا پَک مک خرید
دو تا خط مط زد بعد هم تشتک پرید و
راهشو مثِ خر کج کرد دَر رفت
دا*ات رامه رامه ولی یهو رَم کردن
اصا میخریمت بگو بینم سر جمع چند
میاد حرف از من
یه ترک میدم دایی کل شهر شن چپ
ببین رپ در رگ


ما نابیایِ تهیم مث طلاییم و شما مثِ آلیاژ مسین
اصا بمبیم چتیم ، قفلیم چتیم
میگن اسمش نوواست ، خوردیم هی
آروم میشیم مث مورفین سفیدیم اوجی سبز
اگه هول شیم که ری*ین توجیه اه
اگه خیلی لاتی پا کن شلوار کردی پَ دایی
زبونه رو همین الآن هم خوردی نه ببین
آخرش هم بگم
که ما زندگی رو فقط روی کاغذامون میبینم
و ساعتا رو شریکیم و ماورا رو میبینیم
که باورا رو میچینیم ، باورا رو میچینیم


منو پایاییم ، کج رو هواییم
داستانیم دایی ، شب رو یالاییم
شب رو لالاییم ، شب رو دالاییم
کج رو هواییم ، شب رو دایاییم
کج رو هواییم ، شب رو هواییم
سر صبح پاشی اوردیم دوزا رو پایین
کودی کوکائین ، من و نوائیم
من و نواییم ، کودی کوکائین
من و نوائیم
کودی کوکائین ، من و نوائیم


نوا و پایائه ، باید بقیه رو بدی بره هه
ایران یه پایداره ، باید بقیه رو بدی بره هه
هر چی بخوایو حامد داره
مگه میشه بهت بگه نه نه
حتی جن*ه ام داغ و هاره
ممکنه یه چی بگه بنگ بنگ
باید بدی بره نه
باید بقیه رو بدی بره نه ، نه
باید بدی بره نه
باید بقیه رو بدی بره نه ، نه
باید بدی بره نه
باید بقیه رو بدی بره هه ، هه
باید بدی بره نه
باید بقیه رو بدی بره هه هه


میگن میشه یه بار غر نزنی یه لاین
یه بار فحش ندی توو آهنگات
میگن میشه یه بار ک* نگن این نامردا
دا*تو سفت بچسب دوباره یه بار بُر نزنی به صف
اون یکی بغلشه وایت بُرد ، چشا رو مانیتور طوری قفل
سه بار ک* رد شد ندید
انگاری نشادر زدیم و شماست گم
من چقد تابلوام
لش بازی بسه یکمی درس بخون ؛ هرزگاهی ورزش
فیک باش بعدش میاد لفاظی دستت
چون مست میشی گهگاهی الک و وید بسه
چون رپ داشی وصله به رمزای بسته
که گهگایی مغز جلو روته میبینیشو مغز گا*یدست
نمیفهمه تصویره گهگایی محوه
چون بد دادی رد که روان میشه چپ
که زمان میشه قبل که مکان میشه بحثت
پس الان که زنگِ زبان نی بنگه
غرقِ دودیم ولی سبزش علف نی رنگش
قهوه ای رنگه ، قهوه نی بنگه
نواره دورشم زرده بی رنگه
طلاییه و معنیش اینه اگه
بخوای در بری طنزه و ور بری برگش
میرسه به جیبت اگه غرق بشی مرگه
چون رو قلبِ گنجه نی گنجش
پاشی بِهت نقشه میدم بری حله
ما همه یه نقشِ بی جنبه‌ ایم
رپ ضربِ من ضربِ بی رحمِ این رپ
تازه اینا رایمه فقط ، بچه شعره
نرمشِ قبلش تا که فاجعه رد بشه
مغز و بدنم فاصله کم
یه چشم چپ ، یه چشم بسته
گویایی مویایی گویا این مخِ دیگه گا*یدست
میگه آروم بسشه
انگار دریاییم میکنن کنارمون میخوابن
دخترام همه میگن نرمه شن


منو پایاییم ، کج رو هواییم
داستانیم دایی ، شب رو یالاییم
شب رو لالاییم ، شب رو دالاییم
کج رو هواییم ، شب رو دایاییم
کج رو هواییم ، شب رو هواییم
سر صبح پاشی اوردیم دوزا رو پایین
کودی کوکائین ، من و نوائیم
من و نواییم ، کودی کوکائین
من و نوائیم
کودی کوکائین ، من و نوائیم

برچسب ها

سایر آهنگهای پایا

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها