دانلود آهنگ پایا به نام کج

پایا کج

دانلود آهنگ جدید پایا به نام کج

Paya – Kaj

آهنگ پایا ۳۸ کوشا کایو – کج

پایا کج

حالمون خوب نی ، یه جایِ دوریم
خونه رو دود میگیره زود تاریکه نور نی
حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی
وا میشه بگ ده میلی نقد میپاچیم روت
چی؟ چی؟
حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی
حالمون نه حالمون نه ، حالمون خوب نی
حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی
مشکیه کروک ، تیممه تووش میزنیم ورود
چی؟ چی؟


تووی تهران همه ، میشه پیدام شبش
تووی میبک (maybach) ٣ تا بِبن (Babean)
میان لنگ باز همه
دیگه امسال تهشه ، میکنیم همه تیک آف (Takeoff) خره
تو فاز دپ (Dep) داری فاز برک آپ (Break up)
بکن جرک آف (Jerk off) چلکس
ما همه کار بلدیم ، بالاییم داد نزنین
شما که باز عقبین ،دافت میزنه ساز دهنی
اینجا شب و روز بامونن ،همه دوستامونن
همه غول ببین خفه خون بگیر ترکامون تا اومد
چون حالِ من خوب نی ، سریع تر دور شین
بگیرم میمالم بهت ، فیلم میگیرم با دوربینم
نه حالِ من خوب نی ، نداریم شوخی
انگار پمپ بنزینه ، همه جلو ماها سوخت میدن
صحبتِ پول نی ، نه صحبتِ پول نی
در میاد سه سوته چون ماها پلیریم (Player)
شما نوبین (Noob) ، بد
اَ قدیم بودیم ، هنوزم موندیم
خودتو نگ* نمیشی تو مثِ ماها نیس زوری نه


حالمون خوب نی ، یه جایِ دوریم
خونه رو دود میگیره زود تاریکه نور نی
حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی
وا میشه بگ ده میلی نقد میپاچیم روت
چی؟ چی؟
حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی
حالمون نه حالمون نه ، حالمون خوب نی
حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی
مشکیه کروک ، تیممه تووش میزنیم ورود
چی؟ چی؟


از همینجا ، راه میشه کج ، لاستیکِ پهن
زدیم توی خاکیه پس ، تا میرسم وا میشه در
پاپیچمن میگم حاشیه نرین ، باز میشه پک
آب میشه برفا با آتیشه من
اَ فیسش (Facesh) معلومه پاچیده بد
ولی کم نمیارم باز میشه خط
دوستای خوبم شاکین از من
تا میبینن میگن لاشیه اَه
مشکلی نی باز میشه حل
فک کردین این چیزا شانسیه نه
که ترکا همه جا گ*ییده بد
شما هم شبیه همن همشون تقلید
فرق دارم من یه چی جدید
ماها چجوری میبریم میشه فهمید
میسازیم تصویر ، میذاریم تاثیر
مامورم تعقیب کرد ، نی اصن تهدید نه
بزرگه زنجیره ام ، هممون وصلیم یِه
باس بشی تسلیم پَ ، یک دو سه دَر رین تق
نمیشم درگیر نه ، همشون ترسیدن
یه جوری بستیم کارو ، کل شهر لرزید


ترپ میکنم سیک
هرچی دختر این دور هست میکنم خیس
تقدیم اورگسم (Orgasm) ، کجیم و لش
منفی چون خطیم ، ولی دُپ ام (Dope)
درکی هنری ، دَر رین سرعتی
چون پرت میکنم نیش و زهری چون افعی
تردید و شک نیس ، من اینطورم همینطورم
میکنم اهلیو وحشی
خزی مثبتی ، مبتدی ازگلی
کرد کیفو از لیر پُر ، وقتی شُو (show) رفتیم
وقت نی مفت پس ، درگیر عمراً شیم
کردی بوکس تمرین ، تو یعنی مشت زنی
شبیه رستمی و تختی و فردین ، ولی شل تر
لشیم کس نگین
هرکی شد درگیر رُک تق تیر خورد سریع
فوت کردین
یعنی مُرد همین


حالمون خوب نی ، یه جایِ دوریم
خونه رو دود میگیره زود تاریکه نور نی
حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی
وا میشه بگ ده میلی نقد میپاچیم روت
چی؟ چی؟
حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی
حالمون نه حالمون نه ، حالمون خوب نی
حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی
مشکیه کروک ، تیممه تووش میزنیم ورود
چی؟ چی؟

برچسب ها

سایر آهنگهای پایا

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها