دکتر حس میکنم حالم بهتره
هی میگم بیخیال بزار بگذره
به افکار منفی میگم ازارم نده
دکتر حالم خوبه با این قرصا حالم بده
دکتر با اینکه پیرا بهم میگن دیوونه
بچه ها میگن اونی که داره زیر لب میخونه
لاتا میگن مست می خونه
ولی هنوز پردادم گوشه ی این دیوونه خونه
هرچی باشه راه فراری نیست هرچی باشه آمادم
من یادمه سالها پیش به مادرم قول دادم
بشم اونی که همه به نیکی میکنند یادم
در پی امداد بقیه حتی وقتی خودم پی امدادم
یادته روز اول دکتر گفتی تا اینجایی
فکر کن چرا تشنته وقتی خودت سقایی
قول دادم تا اخر عمر کنم شیدایی
کار عاشق عشقه ؛ عاقبتش رسوایی
دیگه زیادی کم نمیارم
رو نقطه ضعفام دست نمیزارم
اونا که رو باختم شرط بستن
من بردم بگید شرطو بیارن
هنوز همون اعتراض سالم
تو این سینه مخزن الاسرارم
درسته تک درخت خشکیدم ولی
به بهارشون شرف دارم
از هیشکی ندارم انتظار یاری
ندارم از یاری انتظاری
دور از شعرای انتزاعی
هواییم نمیکنه هیچ حوایی
اگرم گم بشم تهش پرسه تویه این حوالی
من چوب خطام پر شده ندارم دیگه جای هیچ اشتباهی

دیگه حس غریبی نیست بین منو آیینه
جواب سر بالا نمیدم تا وقتی سرم پایینه
قدر عافیت فهمیدم وقتی دیدم مصیبت گریبان گیره
دیگه حس غریبی نیست بین منو آیینه
جواب سر بالا نمیدم تا وقتی سرم پایینه
قدر عافیت فهمیدم وقتی دیدم مصیبت گریبان گیره

اهل ساخت و ساز نیستم
ولی ساختم پلی از جنس امید
مهم اینه امروز از دیروز بهترم
این واسه من برده و
هیچ چیز نمیتونه سد رام شه
من همه چیرو گذاشتم زیر پا
کی قراره هم قد ماشه؟
دیگه فکر نمیکنم به تیر و شقیقه و ماشه
این مرد قراره تازه پاشه
جمع کردم خودمو اگه حساب و کتابم بد نباشه
هیچ پایانی واسم پایان نی
این قصه تازه اولاشه
من اون رازم که باید برملاشه
من تباه شدم میجنگم
به امید روزی که کسی نباشه
تباه شه