چشمات یه حالی داره که دلم برات میره
هر شب دل من واسه تو بهونه میگیره
قلبم دیوونم میکنه وقتی که میخندی
هر بار نفسم میگیره موتو که میبندی
وای که نمیدونی چقد قشنگه روزگارم
وای که شدی دارو ندار دل بی قرارم
آخ که نمیدونی عزیز شدی عزیزم
وای که چقد برای خواستنت بهونه دارم
میخندی و توی دل من آشوبه
آشوبه توی قلب منم اما خوبه
خوبه که دلم به عشق تو میکوبه
عشقم عشقم
دیوونه این زندگیم من با تو
با تو که فقط تنها تو