Günahkar həyatıdır, gec gətirdi üz-üzə
Şəklin gözümə gəlir baxdığım hər güzgüdə
Pudra filan yaxdığın o güzgülər
Sınanda yumruğumla barmağlarımı üzdülər
Qabağını sıxdım bərk bağladım və damdı özümə yaralarım
Yaralı bir canavarım ki, önümə gələni paralarım
Amma sənə yoxdu mənim gücüm
Kədərdi gülüşə hücum
Birində sənəmi süzüm otur mənlə axırlardı
Burdakı bir olmadıq çox dərdi başqa dünya istə canım
Sağım solumla vurur tıkıldayır istəkanım
Günlərdə dərd vardı necə danım?!
Günlərdə dərd vardı necə danım?!
Ay canım, ax məndən, ax məndən kanara
Bu sevgi döndü tək yadlarda qalana
Qucaq ver yaşları calama gərək
Bu dönməzdi talana ki, biri araya qona
Havalar soyuq qalıram dona
Gəlir adın dilə, Rona
Gəlir adın dilə, Rona

Mənimlə qalırsan amma uzağdasan
Çatmaq olmur sənə bəs niyə?
Nəfəsimsən amma çəkilmirsən içəri niyə?
Əlimdə duru bir qurtumsan
Ütüram quruyursan ulğumuda yayılmadan canıma niyə?
Narkamandı beyin təndəki iyə
Bizi qoydu dalı kim nə deyə?...
Bu gecə ol çataq gündüzə
Əyridi yol yoxdu düm-düzə
Oldum ya olmadım kədəri qoyma gülər üzə
Möcüzə eliyə çataq min yüzə ölüm vardı
Fələkə xoşduq ardı qanunudur bir-bir dənə də
Hər halda günahkarıq yer olmarıq cənnətə
Yəqin, bilirəm mən tez gedərəm zülmətə amma məndən sonra
Toba eləmə ayrı düşək qoymazlar qələm oralara minətə üçün çatır günah tona
Gələcək xoş olardı çatsaydıq ona
Demişdim axı, qoymaram ürəyə dərd qona, bağışla Rona
Bağışla Rona