خسته از این روزای تکراری
آینده ی مبهم و بیماری
آخر این قصه کجا میره
بهم بگو اگه خبر داری
ما آدما تنهاترین موجود رو زمینیم
کاری نمیکنیم وقتی درد همو میبینیم
قانون زندگی که اینجوری نبود تا حالا
یکی بیاد بگه چیه جواب این سوالا
این دنیا دیگه جای خوبی نیست
بی تفاوتی ها واسه ما آدما نیست